Thuế thuê nhà, điều cần biết khi cho thuê nhà

Thuế thuê nhà, điều cần biết khi cho thuê nhà
Thuế thuê nhà ( thuế cho thuê nhà ) là nghĩa vụ bắt buộc phải nộp trong hoạt động cho thuê nhà, tùy thỏa thuận của chủ nhà và khách, ai cũng có thể nộp được. Để giúp mọi người tìm hiễu kĩ về thuế thuê nhà, thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian quý báu chúng tôi xin hướng dẫn chi tiết như sau:
Người cho thuê nhà phải nộp 4 loại thuế:

– Thuế giá trị gia tăng (VAT) cho hợp đồng thuê nhà
– Thuế thu nhập cá nhân ( nếu giá trị tiền thuê nhà trên tháng ở vào mức phải nộp thuế, trên 4 triệu/tháng)
– Thuế môn bài
– Thuế nhà đất

Đối với cá nhân cho thuê nhà mới bắt đầu cho thuê trong thời gian của 6 tháng đầu năm; được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, thì kê khai – nộp mức môn bài cả năm. Đối với các cá nhân cho thuê trong thời gian 6 tháng cuối năm và được cấp đăng ký thuế và mã số thuế thì nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.Trường hợp cá nhân thực hiện hoạt động cho thuê nhà nhưng không kê khai đăng ký thuế, thì phải kê khai – nộp mức thuế Môn bài theo mức cho cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Đối với cá nhân có nhà cho thuê không đăng ký kinh doanh, cá nhân nhận tiền thuế trước 6 tháng hoặc cả năm, việc nộp thuế môn bài thường nộp chung với việc nộp thuế GTGT (VAT) và thuế TNCN.

Ví dụ nhà cho thuê 15 triệu/tháng số tiền bạn phải nộp như sau :
Thuế GTGT: (đối với hoạt động thuê nhà là 38%, ban hành theo quyết định số 16333/CT-QĐ ngày 30 tháng 12 năm 2008)
=> số thuế GTGT phải nộp: = (15.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 38%) x 10% = 6.840.000 đồng
Thuế TNCN: (đối với hoạt động thuê nhà là 35%, ban hành theo quyết định số 16334/CT-QĐ ngày 30 tháng 12 năm 2008)
– thu nhập một năm= (15.000.000 x 12 x 35%) = 63.000.000 đồng/năm
-> thu nhập một tháng: 63.000.000 / 12 = 5.250.000đồng/tháng
“giảm trừ cho bản thân” là 4.000.000 đồng -> thu nhập tính thuế là: 5.250.000 – 4.000.000 = 1.250.000 đồng.
-> thuế TNCN: = 1.250.000 đồng/tháng x 12 tháng x 5% = 750.000 đồng
Thuế môn bài: (bậc 1) là 1.000.000 đồng/năm
(Ước tính tiền khoảng: 6.840.000 + 750.000 + 1.000.000 = 8.590.000 đồng/năm)

Thủ tục cần làm, chủ nhà phải có mã số thuế trước :
Làm bộ hồ sơ gồm:
– tờ khai tạm nộp thuế TNCN, mẫu: 08A/KK-TNCN (1 tờ)
– tờ khai thuế GTGT, mẫu 05/GTGT (1 tờ)
– tờ khai thuế môn bài, mẫu 01/MBAI (1 tờ)
– đơn xin mua hóa đơn, mẫu số 02 (1 tờ)
– mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, mẫu 16/ĐK-TNCN (2 tờ)
– và khi đi nhớ mang theo: hợp đồng thuê nhà, và đi cùng chủ nhà để ký giấy tờ khi mua hóa đơn, nếu chủ nhà vì lý do gì đó không đi được thì bạn làm một tờ giấy ủy quyền có xác nhận của chủ nhà là được, khi đó người ký thay chủ nhà vào các giấy tờ đó sẽ là người được ủy quyền.

Để lại bình luận

Scroll