Tuyển dụng - CÔNG TY CỔ PHẦN HÀI HÒA VIỆT NAM
 • Tuyển dụng

Tuyển dụng

1. Tuyển trưởng phòng phát triển thị trường

 • Ưu tiên người có kinh nghiệm, quan hệ với các sàn Bất Động Sản, có kinh nghiệm làm việc với khách hàng tiềm năng.
 • Thu nhập cao + doanh thu
 • Các chế độ khác
 • Nộp hồ sơ qua email: haihoagroup@gmail.com  
 • Hoặc liên hệ trực tiếp: 0912263618

2. Nhân viên phòng Marketing

 • Ưu tiên người có kinh nghiệm, quan hệ với các sàn Bất Động Sản, có kinh nghiệm làm việc với khách hàng tiềm năng.
 • Thu nhập cao + doanh thu
 • Các chế độ khác
 • Nộp hồ sơ qua email: haihoagroup@gmail.com  
 • Hoặc liên hệ trực tiếp: 0912263618

 

Scroll