• Tuyển dụng

Tuyển dụng

1. Tuyển trưởng phòng phát triển thị trường

  • Ưu tiên người có kinh nghiệm, quan hệ với các sàn Bất Động Sản, có kinh nghiệm làm việc với khách hàng tiềm năng.
  • Thu nhập cao + doanh thu
  • Các chế độ khác
  • Nộp hồ sơ qua email: haihoagroup@gmail.com  
  • Hoặc liên hệ trực tiếp: 0912263618

2. Nhân viên phòng Marketing

  • Ưu tiên người có kinh nghiệm, quan hệ với các sàn Bất Động Sản, có kinh nghiệm làm việc với khách hàng tiềm năng.
  • Thu nhập cao + doanh thu
  • Các chế độ khác
  • Nộp hồ sơ qua email: haihoagroup@gmail.com  
  • Hoặc liên hệ trực tiếp: 0912263618

 

Scroll