• Footer 1 new

Footer 1 new

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀI HÒA

VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀI HÒA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 23 ngõ 1, phố Long Biên 2, Hà Nội

 Nhà máy sản xuất: Tại Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội

Hotline: 091226 3618 – 091686 8811

Email: haihoagroup@gmail.com

Website: www.haihoavn.com

Đây là trang thông tin duy nhất của công ty cổ phần Hài Hòa Việt Nam (HHG)

Đây là trang thông tin duy nhất của
công ty cổ phần Hài Hòa Việt Nam (HHG)

Scroll